Voor welke deelnemers of exposanten?
We hebben gerenommeerde kunstenaars in ons midden gehad maar ook mensen die vanuit de hobbysfeer hun talent ontwikkelden. We zijn in de regel op zoek naar geschoolde kunstenaars of personen die op een kwalitatief hoog niveau beeldend werk maken.

Omdat kunst als fenomeen of begrip zich niet eenduidig laat omschrijven kiezen wij als bestuur ook voor een zeker communicatie-gehalte wat van het werk uit moet gaan. Per slot van rekening hopen we op een hoog bezoekersaantal, eerder dan dat we een select gezelschap van hoge kunst willen bedienen.
We doen het voor de gemeenschap en die bestaat uit allerlei mensen met heel verschillende ideeŽn of gevoelens bij het aanschouwen van beeldend werk. Het is daarom dat elk jaar een ander thema de hoofdrol speelt en steeds weer verschillende mensen kennis maken met kunstzinnige cultuur uit onze eigen Haarense gemeente.

Desalniettemin proberen we als arbitrage instrument toch de vooropleiding of kunstzinnige scholing als uitgangspunt te laten gelden. Dat gaat niet altijd op maar wie geschoold is geeft immers blijk van serieuze betrokkenheid met zijn werk. Vaak ontwikkeld door jarenlange inzet en interesse. Die geschoolde kunstenaars of de mensen die zich echt langdurig op een beeldende activiteit hebben toegelegd, zijn er in onze gemeente meer dan u misschien zou denken.Voor welke bezoekers?
Iedereen die het interessant vindt om beeldend en oorspronkelijk, expressief materiaal van kunst-schilders, beeldhouwers, fotografen of tekenaars te aanschouwen.