Wilma Schoonus
"kunstzinnig/levens-proces"

Wilma Schoonus uit Esch zit in het laatste jaar van de academie voor schone kunsten te Arendonk. Het is het jaar van de specialisatie waarin vooral aandacht is voor het experiment. De opleiding heeft haar vooral een technische, goede onderbouwing gebracht in het gebruik van materialen en nu staat haar thema “verenigen van tegenstellingen” centraal in het werk.De “tegenstellingen” zoals: begrensd-onbegrensd, buitenkant-binnenkant, onkwetsbaar-kwetsbaar etc.etc spelen in het dagelijkse leven een grote rol maar ook in de kunst.

Het doel van Wilma is bij mensen een bewustwordingsproces op gang te brengen . Bewustwording van de begrenzingen in je eigen denken en voelen. Zo beweegt de" vereniging van tegenstellingen " al snel op het spirituele vlak, bewustwording van tegenstellingen in het alledaagse en praktische is het begin van dit proces. Ze is geďnteresseerd in de begrenzingen die mensen ervaren in hun eigen leefwereld . De zogenaamde "hokjesgeest " houdt haar erg bezig en is o.a. verbeeld in een werk dat op de expositie te bewonderen is. “Als je er voorbijloopt wordt je onderworpen aan de begrenzing van jezelf”. De exposant laat er letterlijk en figuurlijk de weerspiegeling van de begrensde mens mee zien. Het is een abstracte verdieping van haar idee over tegenstellingen en begrenzingen. Het is een duidelijk voorbeeld van conceptuele kunst. Daarnaast zijn op de expositie nog een paar werken van Wilma te bewonderen, deze hebben een meer expressieve kunstuiting.

Op een heel bijzondere manier neemt zij een plaats in tussen de Arendonkers en nodigt haar werk u uit de vraag te stellen: begrens ik mijzelf en/of word ik begrensd?

terug